Haarweg 58
Tel : (0591) 301944
7696 BB Brucht
Fax: (0591) 301946
Visie

 

Er zijn diverse mogelijkheden om burnout patiënten te begeleiden.
Fysiotherapeuten proberen de fysieke belastbaarheid te verhogen door de conditie te verbeteren. Sommigen doen dit volgens een compleet programma.
Daarnaast kan de oorzaak worden geanalyseerd door een psycholoog of psychiater. Ook diverse psycho- en creatief therapeuten hebben begeleidingstrajecten ontwikkeld.  

Reflame ziet de mens als totaliteit en combineert bovenstaande begeleidings-mogelijkheden.  Lichaam en geest zijn één, je neemt jezelf mee naar je werk. De scheiding tussen werk en privé kan dus nooit echt gemaakt worden.
Je neemt je privé-omstandigheden mee naar je werk en je werkomstandigheden mee naar huis. Daarom betrekken de begeleiders van Reflame iemands totale leven bij de behandeling. Het onderzoeken van de oorzaken, de reflectie daarvan en het inzicht dat tot verandering kan leiden, combineert Reflame met beweging om het eigen lichaam beter te voelen en te versterken. Daarnaast integreert Reflame creativiteit, want naar de mening van Reflame werkt 'scheppen' helend. Met het vormend bezig zijn, vorm je jezelf. Daarmee stimuleren we het recht om plezier te maken.
Omdat we de mens als totaliteit benaderen, is het volgens Reflame van essentiëel belang de lichamelijke tekorten te bekijken en aan te vullen. Reflame adviseert hierin.

Reflame ziet 'grenzen kunnen stellen'als zeer belangrijk voor de genezing van burnout. Dit is in individuele sessies moeilijk te oefenen. Daarom werken wij met groepen van vijf tot acht deelnemers, om te leren jezelf te zijn temidden van anderen.
Door groepsgesprekken kunnen ervaringen gedeeld, herkend en erkend worden, wat een duidelijke meerwaarde heeft vergeleken met individuele sessies.

De begeleiders van Reflame geven alle ruimte voor het eigen proces. Niets moet. Wij begeleiden, de cliënt bepaalt waarheen. De verwachting vooraf kan hoog liggen. “Nu wordt er iets aan gedaan”,  maar genezing is een individueel proces, waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Reflame vangt op, begeleidt en verzorgt, maar genezen doe je uiteindelijk zelf.