Haarweg 58
Tel : (0591) 301944
7696 BB Brucht
Fax: (0591) 301946
Burn-out, een maatschappelijk probleem

 

We leven in een tijd van onbegrensde mogelijkheden en moordende concurrentie. Veranderingen en reorganisaties volgen elkaar in hoog tempo op. De maatschappelijke blik is vooral gericht op meer, beter, sneller.
Dat is een tendens die niet alleen geldt op het werk, maar ook privé zijn de eisen en het tempo hoog.
De stress van het werk wordt vaak ook mee naar huis genomen en daar nog versterkt door de eisen die de thuissituatie met zich meebrengt.

Burn-out is dus een maatschappelijk probleem daarom moeten zowel de oorzaken als de gevolgen maatschappelijk bekeken worden.
Een groot deel van de oorzaken ligt in de werksituatie, maar dat is niet de enige oorzaak.
Zeer betrokken werknemers lopen meer kans op burn-out, omdat ze langer doorgaan dan eigenlijk kan.
Kort gezegd ligt burn-out op de loer als de verhouding tussen de aard van de persoon en de aard van het werk niet klopt, of als er te weinig aandacht is voor de menselijke aspecten van het werk.
Zo kan het dus zijn dat je werk doet dat niet goed bij je past, waardoor je voortdurend tegen jezelf ingaat.
Of het kan zijn dat er te weinig oog is voor menselijke behoeften zoals op tijd even kunnen ontspannen, bij een vaak toch al hoge werkdruk. De mogelijkheid tot kontact onderling, saamhorigheidsgevoel, wordt vaak onderschat. Juist in een tijd waarin er veel in teamverband gewerkt wordt, kunnen onder invloed van stress gemakkelijk conflicten ontstaan, wat de spanning nog verhoogt.
Ook heel belangrijk en heel menselijk zijn normen en waarden en het respect daarvoor. Als je in je werk iets tegen je principes moet doen, of als er waarden botsen in de bedrijfsvoering, verlies je het geloof in wat je doet.
Is er de mogelijkheid tot medezeggenschap, kun je je stem laten horen, of moet je klakkeloos uitvoeren, is er rechtvaardigheid, of wordt er voorgetrokken, voel je je gewaardeerd of voel je je niet gezien. Kortom, kun je je een volwaardig persoon voelen, of ben je een nietig radertje in de hele machine.

Stress en spanning maken dat je geïrriteerd reageert, wat conflicten veroorzaakt, de spanning doet toenemen en voor je het weet zit je in een neerwaartse spiraal die moeilijk te doorbreken is. Je gaat ontmoetingen uit de weg, of mensen gaan jou uit de weg en zo kun je in een isolement belanden, waarin je je onbegrepen, overbodig voelt.

Hoe doorbreek je deze spiraal, waar liggen de knelpunten in je werk en wat hebben die knelpunten met jezelf te maken. Hoe kun je hierover op je werk communiceren, welke persoonlijke eigenschappen werken je tegen en hoe kun je daarin iets veranderen.