Haarweg 58
Tel : (0591) 301944
7696 BB Brucht
Fax: (0591) 301946
Preventie

 

Bij het preventieve traject geven we aandacht aan dezelfde punten als bij de voorlichting genoemd zijn. Echter veel uitgebreider en meer persoonlijk gericht. In dit traject gaan we, naast 't geven van informatie, ook echt met deze punten aan het werk.
Het preventieve traject is de volgende stap voor het bedrijf om burn-out bij werknemers te voorkomen.Dit traject is bedoeld voor die werknemers die , bijvoorbeeld door de voorlichting, de eerste symptomen van een burn-out herkennen. Dit programma is gericht op het voorkomen van een totale burn-out. Het bedrijf geeft gedurende zes weken de voor burn-out gevoelige werknemers 1 dagdeel in de week de gelegenheid zich te ontspannen en te leren omgaan met hun grenzen.
Ook dit programma kan, indien de mogelijkheden op het bedrijf daartoe aanwezig zijn, op locatie worden gegeven. Daarnaast verzorgd Reflame preventieve trajecten in eigen ruimte.

Het preventieve traject is gericht op drie aspecten. Als eerste het herkennen van de eerste symptomen van overbelasting, oververmoeidheid, overspannenheid. Ten tweede het nader beklijken van de werksituatie met betrekking tot de werknemer(s). En ten derde de persoonlijke eigenschappen van de werknemer(s) die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van burnout.
Aangezien deze aspecten in de praktijk in voortdurende wisselwerking zijn met elkaar, zullen we ze in dit traject ook niet op zich staand, maar in relatie tot elkaar bekijken.
Algemene aspecten die over de hele breedte een belangrijke rol spelen, geven mede invulling aan het traject: we werken veel met beweging en dans, eenvoudige massageoefeningen en andere expressievormen.

de eerste symptomen:   minder concentratie
                                            moe opstaan, slecht slapen,
                                            'in je hoofd zitten',
                                            druk op je hoofd, duizeligheid,
                                            snel geïrriteerd zijn, tegenzin.

de werksituatie:               past het werk bij je,
                                            voldoende tijd,middelen,rust
                                            verhoudingen, contacten onderling,
                                            waardering, beloning, rechtvaardigheid.

de persoonlijkheid:         perfectionistisch?
                                            gevoel van eigenwaarde, zelfrespect,
                                            initiatief of meegaand,
                                            kunnen accepteren en loslaten,
                                            grenzen kunnen stellen.

algemeen:                        plezier beleven
                                            ontspannen
                                            communiceren

Het preventief traject bestaat uit zes sessies van drie uur met een tussentijds persoonlijk gesprek en een eindevaluatie.