Haarweg 58
Tel : (0591) 301944
7696 BB Brucht
Fax: (0591) 301946
Burn-out begeleidingstraject

 

Als burn-out een feit is

intake:
Gesprek van twee uur met één van de begeleiders.
Aan de hand hiervan zullen we in een rapportage advies uitbrengen over het te volgen traject. Deze rapportage gaat altijd eerst naar de deelnemer en wordt pas met diens instemming verder gestuurd. Er wordt een behandelplan gemaakt, daarna gaat er een behandelcontract naar het bedrijf. Na ondertekening door het bedrijf en de cliënt kan met het traject begonnen worden.

inleidende individuele begeleiding:
Wanneer de problemen met deelname in een groep te groot zijn, kan gekozen worden voor een individuele startperiode. Deze bereidt in een rustig tempo voor op deelname in de groep, omdat o.i. de groep een belangrijke meerwaarde heeft. In overleg krijgt de deelnemer hiervoor één van de begeleiders toegewezen.

Kort traject:
Twaalf sessies met beide begeleiders en een eindevaluatie.
Bij de eerste drie sessies kan duidelijk worden dat beter een lang traject gevolgd kan worden,voor de vierde sessie is het nog mogelijk om over te stappen. Vanwege de opbouw is overstappen daarna niet verstandig.

Verlenging kort traject:
Als blijkt dat er na het korte traject nog behoefte is aan ondersteuning. De invulling hiervan wordt gevormd aan de hand van specifieke hulpvragen van de deelnemers en samengesteld in overleg met de groep. Bv. Hoe breng je dat waaraan je gewerkt hebt in de praktijk? Hoe lossen anderen dat op?

Lang traject:
vierentwintig sessies met tussenevaluatie en een eindevaluatie.
De opbouw van het lange traject is gericht op meer rust en ontspanning in de beginfase; er wordt geleidelijker naar meer inzicht en verandering toegewerkt.

Individuele ondersteuning:
Als blijkt dat er bijkomstige problemen of hulpvragen zijn, kan extra begeleiding naast het gekozen traject wenselijk zijn, omdat daarvoor in de groep beperkt ruimte is. Voor deze individuele begeleiding kan in overleg gekozen worden voor de consulent die het meest specifiek aansluit bij de hulpvraag.

Rapportage:
Op alle evaluaties volgt een rapportage. Deze gaat eerst naar de deelnemer en wordt pas na diens instemming doorgestuurd naar de bedrijfsarts, de betreffende arbodienst of uitkerende instantie.