Haarweg 58
Tel : (0591) 301944
7696 BB Brucht
Fax: (0591) 301946
Verwijzings procedure

 

via de arbodienst:

De bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker kan in overleg met de cliënt doorverwijzen naar Reflame.
Daartoe stuurt de verwijzer Reflame een verwijzingsformulier.

Eén van de begeleiders van Reflame neemt in diezelfde week contact op met de cliënt en maakt een afspraak voor een intake-gesprek.
Doel van dit gesprek is duidelijk te krijgen hoe burn-out de cliënt is, om aan te kunnen geven welk traject het beste aansluit. Dit traject wordt met de cliënt besproken.Daarnaast wordt geïnventariseerd welke lichamelijke klachten er extra zorg nodig hebben.

Er wordt een intakeverslag gemaakt en naar de cliënt gestuurd. Pas na goedkeuring van de cliënt wordt dit verslag naar de verwijzer verzonden. Tevens gaat er een offerte naar het bedrijf. Vaak is er al contact geweest tussen verwijzer en bedrijf over eventuele toestemming.
Het traject start in overleg met de cliënt, als de ondertekende offerte door Reflame is ontvangen.
Reflame streeft ernaar de binnen 3 weken met de begeleiding te kunnen starten.

Het intakegesprek staat op zichzelf en verplicht niet tot verdere deelname.

Tussentijdse evaluaties worden op dezelfde manier doorgestuurd als het intakeverslag.

De bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker is contactpersoon naar het bedrijf.
Wij hebben geregeld contact met de verwijzer om het beleid goed af te stemmen.


via het bedrijf:

De leidinggevende of de afdeling P & O kan in overleg met de cliënt rechtsstreeks naar Reflame verwijzen. Er wordt dan overlegd of het wenselijk is de arbo-dienst in te schakelen. Zo niet, dan wordt de verwijzer binnen het bedrijf de contactpersoon. Alles uiteraard in overleg met, en na toestemming van de cliënt.

De verdere procedure verloopt zoals bij verwijzing door de arbo-dienst beschreven.